Søknad til myndigheter

SOP Søknadsprosess, godkjenninger og oppstart

Nødvendig dokumentasjon av utprøvingspreparatene er beskrevet i SOP Dokumentasjon av utprøvningspreparater. Bruk av sjekkliste kan være nyttig.

Dersom et utprøvingspreparat ikke har markedsføringstillatelse, skal det legges ved en Investigator’s Brochure (IB) til søknaden til Statens legemiddelverk og REK. Hvis du får en IB av f.eks. et legemiddelfirma, kan du sjekke at alle punktene er tatt med, se sjekklisten.