Status implementering av ny legemiddelforordning

Siste prognose for implementering av den nye forordningen for klinisk utprøving av legemidler (pdf) er januar 2022.

NorCRIN jobber med oppdatering av prosedyrene for legemiddelstudier i henhold til forordningen. Alle prosedyrer og de fleste maler vil være på engelsk og vil bli publisert i løpet av høsten 2021.
GCP-kursene vil også oppdateres til å reflektere nytt regelverk.

Ved spørsmål angående implementering av forordningen, kontakt Anne Mathilde Kvamme, anne.mathilde.henden.kvamme@helse-bergen.no.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 11. juni 2021.