Studiearkiv i avslutningsfasen

Ved avslutning av studien, se SOP Study Files, pkt. 4.4, samt sjekkliste for sponsor og for sentrene.