Studiearkiv i gjennomføringsfasen

Under gjennomføring av studien, må studiearkivet oppdateres, se SOP Study Files, pkt. 4.3, samt sjekkliste for sponsor og for sentrene.

Dersom det ikke benyttes hyllevare fra apotek, er det krav om dokumentasjon om totalregnskap og destruksjon.

Studiemedisin – totalregnskap/Investigational Medicinal Product – Drug Reconciliation

Destruksjonslogg/Destruction of Investigational Medicinal Product