Andre intervensjoner - Guideline for Clinical Investigational Studies (AI SOP-ER)

  • Dokumentoversikt
  • Andre intervensjoner – Guideline for Clinical Investigational Studies (AI SOP-ER)

    Studier som ikke omhandler utprøvning av legemiddel

    Intervensjoner som ikke omhandler utprøving av legemidler vil som hovedregel omfattes av lov om medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven) og ha krav til forhåndsgodkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). I planleggingen av et medisinsk og helsefaglig forskningsprosjekt bør du sette deg inn i kravene som gjelder for denne type forskning. Et godt utgangspunkt er å lese igjennom

    Ønsker du å lære mer om Helseforskningsloven anbefaler vi gratis nettkurs om Helseforskningsloven.

    Veileder og vedlegg til annen intervensjon