The Clinical Research Initiative for Global Health (CRIGH)

Infrastrukturinitiativet «The Clinical Research Initiative for Global Health» (CRIGH) er satt opp for å støtte internasjonalt samarbeid på globalt plan om klinisk forskning basert på et nettverk av nasjonale og regionale kliniske forskningsinfrastrukturer.

Det er i dag ca. 40 institusjoner involvert i CRIGH som enten har tegnet fullt medlemskap eller som opptrer som observatører i samarbeidet. ECRIN holder sekretariatsfunksjonen for CRIGH sammen med National Institutes of Health (NIH, Washington). Flere partnere i ECRIN er gått inn som egne medlemmer i CRIGH. I 2017 vedtok NorCRIN å gå inn som observatør i CRIGH.