Tilvirkning av legemidler

Tilvirkning er definert som framstilling, pakking, ompakking, etikettering, ometikettering og frigivelse av legemidler.Tilvirkertillatelse for legemidler til klinisk utprøving, inkludert placebo, gis med hjemmel i legemiddelloven. Tilvirkningen skal skje i henhold til god tilvikningspraksis (GMP).

Tilvirkertillatelse kreves ikke for en enkel istandgjøring eller pakking av preparatet dersom:

a) istandgjøringen eller pakkingen skjer i apotek, sykehus og andre helseinstitusjoner,

b) istandgjøringen eller pakkingen skjer umiddelbart før bruk og

c) preparatet utelukkende er beregnet til bruk på tilberedingsstedet

Enkel istandgjøring er definert som ”legemiddel som på grunn av begrenset holdbarhet før bruk, må tilberedes rett før utlevering”.

Apotekenes tilvirkertillatelse for enkel istandgjøring av legemidler er hjemlet i apotekloven.

For tilvirkning utover enkel istandgjøring av legemidler kreves det at apotek har egen tilvirkertillatelse. Blinding av utprøvningspreparat/placebo krever tilvirkertillatelse når det ikke utføres samtidig med enkel istandgjøring.

Les mer på Legemiddelverkets nettsider:

Apotekets adgang til produksjon av legemidler til kliniske studier

Andre nyttige verktøy:

Nasjonal prosedyre for legemiddelhåndtering ved oppstart av kliniske utprøvinger (pdf)

Nasjonal prosedyre for legemiddelhåndtering ved gjennomføring av kliniske utprøvinger (pdf)

Nasjonal prosedyre for legemiddelhåndtering ved avslutning av kliniske utprøvinger (pdf)


Tilvirkning av legemidler til kliniske studier

GMP-produksjon
Institutt for energiteknikk (IFE) Isotoplaboratoriene
Radiumhospitalet OUS Seksjon for celleterapi
Rikshospitalet OUS Ex vivo cellelaboratoriet
Curida AS, Elverum
Kragerø Tablettproduksjon AS, Kragerø
Sykehusapoteket i Trondheim

GMP-pakking, batch release
Smerud Medical Research Norway AS
Alliance Healthcare Norge AS, Langhus
Sykehusapoteket i Tromsø
Sykehusapoteket i Trondheim
Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet
Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet: primær og sekundær pakking, tilberedning
Freja: batch release og sekundær pakking

Det europeiske legemiddelbyråets database over tilvirknings-, import- og grossisttillatelser, og GMP- (god tilvirkningspraksis) og GDP- (god distribusjonspraksis) sertifikater: GMDP database