Støtte til KLINBEFORSK-studier

Det nasjonale programmet for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten, KLINBEFORSK, skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier.

Dette er et ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21. Utlysningen er tematisk åpen for alle kliniske fagområder og skal søke å dekke kunnskapsbehov av stor betydning for pasientbehandlingen.

NorCRIN ønsker særskilt å yte forskningsstøtte til større tverregionale studier i Norge. Dette gjøres via de lokale forskningsstøtteenhetene .