Da er den endelig her, Nasjonal handlingsplanen for kliniske studier 2021-2025.

Regjeringens mål er å doble antall kliniske studier innen 2025. Mange flere pasienter skal delta i kliniske studier, og kliniske studier skal være en integrert del av behandlingstilbudet til pasienter. Det skal gjøre fagmiljøene bedre i stand til å ta i bruk ny kunnskap, og bidra til at flere pasienter får muligheten til å prøve ut ny, lovende behandling, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les hele saken her: Kliniske studier skal bli en integrert del av all pasientbehandling – regjeringen.no

Alle vi som brenner for klinisk forskning, og for å bedre tilgangen til ny og utprøvende behandling for norske pasienter gleder seg. NorCRIN gratulerer.