Veiledning for klinisk forskning

Medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger reguleres av et omfattende nasjonalt lovverk, retningslinjer og forskrifter, samt internasjonale lover og retningslinjer.

Bruk av nasjonale prosedyrer (Standard Operating Procedures, SOP) for den enkelte utprøver eller studiemedarbeider:

  • Som utprøver eller studiemedarbeider i en klinisk utprøving av legemiddel er du ansvarlig for å følge rutiner som gjelder ved ditt HF / din institusjon.
  • Sjekk at din institusjon har implementert prosedyrene for legemiddelstudier (LM), annen intervensjon (AI) og/eller medisinsk utstyr (MU) i sine styrende dokumenter.
  • Hvis du har forslag til endringer/tillegg til SOP-er eller vedlegg, bruk tilbakemeldingsknappen nederst på siden.

Les om implementering av SOP-er på det enkelte HF/institusjon

SOP-samlingen er utviklet av en arbeidsgruppe i NorCRIN med deltakere fra alle universitetssykehus i Norge, samt representanter for sykehusapotekene.

Vi ønsker at du som bruker de reviderte nasjonale prosedyrene/veiledningene til klinisk forskning gir tilbakemelding om du finner feil eller mangler. Send tilbakemeldingen til post@norcrin.no.