ECRIN-ERIC

ECRIN-ERIC  (The European Clinical Research Infrastructure Network – European Research Infrastructure Consortium).

ECRIN vil bidra til bedre og mer klinisk forskning i Europa. ECRIN har som mål å gjøre Europa til en integrert arena for klinisk forskning og tilby forskere i Europa tilgang til «state-of –the –art» fasiliteter, trenings- og støtteservice for studier innen forebygging, diagnose og behandling.

For mer informasjon, kontakt  ECRIN-korrespondent (EuCo) Valentina Cabral Iversen (valentina.c.iversen@stolav.no)