ECRIN

Norge er medlem i ECRIN-ERIC (The European Clinical Research Infrastructure Network – European Research Infrastructure Consortium).
NorCRIN er nasjonalt kontaktpunkt for ECRIN, og NorCRINs kontakt mot ECRIN er ECRIN-korrespondent (EuCo) Valentina Cabral Iversen.
Sekretariatet for NorCRIN er lagt til St. Olavs hospital i Trondheim.

For nærmere informasjon om hvordan forskere kan få hjelp til utvikling av et prosjekt via ECRIN, og gangen gjennom «Project Review», «ECRIN Access Board» , «ECRIN-On-Board» og «Scientific Board», ta kontakt med EuCo.

ECRIN kan tilby støtte innenfor følgende områder:

I planleggingsfasen:

 • Tilpasning av protokoll til lokal kontekst
 • Informasjon om regulatoriske og etiske krav
 • Informasjon om relevante studiesteder for gjennomføring av kliniske studier og rekruttering av deltakere
 • Informasjon om kliniske forskningsstøtteenheter
 • Informasjon om kostnadsvurdering
 • Informasjon om kontrakter

I gjennomføringsfasen:

 • Innsending til og samspill med relevante myndigheter og etiske komiteer
 • Støtte til kontrakter om forsikring
 • Bivirkningsrapport (Pharmacovigilance)
 • Monitorering
 • Datahåndtering
 • Legemiddelhåndtering i studier

Annen informasjon:

ECRIN vil bidra til bedre og mer klinisk forskning i Europa. ECRIN har som mål å gjøre Europa til en integrert arena for klinisk forskning og tilby forskere i Europa tilgang til «state-of –the –art» fasiliteter, trenings- og støtteservice for studier innen forebygging, diagnose og behandling.

ECRINs årsrapport for 2017 finner du her.

ECRINs årsrapport for 2016 finner du her.

En oversikt over ECRIN-støttede kliniske studier finner du her. Av disse er Norge deltaker i MENAC og PRECIOUS. Se også kartet på samme nettside og klikk på rød pin for Norway for nåværende og tidligere ECRIN-støttede kliniske studier med deltakelse fra Norge. Eller skriv «Norway» i søkefeltet.

Se info om organiseringen av ECRIN-ERIC og besøk ECRINs hjemmeside for mer informasjon og siste nytt fra ECRIN.

Hva kan ECRIN gjøre for deg? Se brosjyren Supporting Clinical Research Across Borders

ECRIN-On-Board – støtte for å forbedre søknader til multinasjonale kliniske studier, f.eks fra EU.

For mer informasjon, kontakt  ECRIN-korrespondent (EuCo) Valentina Cabral Iversen.

Fra Norge til ECRIN:

 • Forskere i Norge har mulighet til å kontakte ECRIN via EuCo for å få hjelp til å finne samarbeidspartnere i andre land. 

Fra ECRIN til Norge:

 • Forespørsler via ECRIN fra forskere i utlandet som ønsker samarbeidspartner i Norge går via EuCo til NorCRIN sekretariatet, som videresender henvendelsen til alle NorCRIN partnere.
 • Hvis forsker i utlandet allerede har en samarbeidspartner i Norge, men ønsker å benytte forskningsstøttetjenester i Norge via ECRIN, vil EuCo  ta kontakt med nasjonal koordinator for aktuell studie og NorCRIN kontaktperson hos den aktuelle NorCRIN partneren.

PedCRIN

PedCRIN forskningsinfrastruktur er et fireårig prosjekt innen EUs Horisont 2020 program, som startet i 2017. ved et samarbeid mellom ECRIN og European Peadiatric Clinical Trial Research Infrastructure (EPCT-RI).
PedCRINs årlige møte vil avholdes i Bergen 23.-24. april 2018.
PedCRINs mål er å et knytte pediatere og andre partnere nært sammen for å samle ressurser og ekspertise, og bygge større kapasitet for å gjennomføre større og mer robuste europeiske og multinasjonale ikke-kommersielle kliniske studier innen pediatri.
Les mer om PedCRIN her.