Aktuelt og utlysninger

NorCRIN i tall

0

Antall prosjekter med internasjonal finansiering

Prosjekter som har fått internasjonal finansiering (EU, Nordisk, mm.) der lokal forskningsstøtte er brukt.

Lukk

0

Antall prosjekter fra industri/næringsliv

Prosjekter med finansiering fra industri/næringsliv der lokal forskningsstøtte er brukt.

Lukk

0

Antall brukere fra helseforetak

Totalt antall brukere ved vertsinstitusjonene (inkludert forskere, fast ansatte, post doc., mm). Hvert prosjekt kan ha flere brukere. Antall studenter (Master, Bachelor) og PhD-studenter telles ikke separat.

Lukk