Planlegger du en klinisk studie?

NorCRIN gir råd om

Er du forsker og har behov for assistanse og rådgivning, ta kontakt
med en av våre samarbeidspartnere i din helseregion (se kartet).

Definisjoner og forklaring på sentrale begreper finner du her.

NorCRINs Referansedokument gi en oversikt over gjeldende nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og ICH Guideline for Good Clinical Practice (ICH GCP) som gjelder for kliniske legemiddelutprøvinger i Norge.

Noe du savner på våre nettsider? Kontakt oss på post@norcrin.no.

NorCRIN er en nasjonal forskningsinfrastruktur som er støttet av de regionale helseforetakene og Norges forskningsråd.

Aktiviteter

Se alle aktiviteter

Aktuelt

Se alle nyheter

Aktuelt og utlysninger