NorCRIN Styret

NorCRIN Nettverkskomité har endret navn til NorCRIN Styret.

Medlemmer av NorCRIN Styret per januar 2018 (varamedlemmer i kursiv og leder og nestleder i uthevet skrift).

Partner

Navn

Rolle

Epost

 

Akershus universitetssykehus HF

Torbjørn Omland Medlem torbjorn.omland@medisin.uio.no
Randi Kristoffersen Medlem randi.kristoffersen@ahus.no
Gunnar Einvik Vara gunnar.einvik@ahus.no
 

Haukeland universitetssjukehus HF

Camilla Tøndel Nestleder camilla.tondel@helse-bergen.no
Bjørn Tore Gjertsen Medlem bjorn.tore.gjertsen@helse-bergen.no
Reidar Thorstensen Vara reidar.christian.thorstensen@helse-bergen.no

 

Oslo universitetssykehus HF

Kristin Bjordal Leder kbj@ous-hf.no
Hanne Løvdal Gulseth Medlem halgul@ous-hf.no / h.l.gulseth@medisin.uio.no
Hasse Khiabani Zarè Vara haskhi@ous-hf.no
 

Stavanger universitetssjukehus HF

Bjørnar Gilje Medlem bjornar.gilje@sus.no
Inger Bleskestad Medlem inger.hjordis.bleskestad@sus.no
Svein Skeie Vara svein.skeie@sus.no

 

St. Olavs hospital HF, universitetssykehuset i Trondheim

Ola Dale Medlem ola.dale@ntnu.no
Gunnar Morken Medlem gunnar.morken@stolav.no
Magnus Strømmen Vara magnus.strommen@stolav.no

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge  HF

Tove Aminda Hansen Medlem tove.aminda.hansen@unn.no
Berit Gravrok Medlem berit.gravrok@unn.no
Ingvild Pettersen Vara ingvild.pettersen@unn.no

 

St. Olavs hospital HF, universitetssykehuset i Trondheim

 

Øistein Edvardsen

 

Brukerrepresentant

 

ois.edva@gmail.com

 

St. Olavs Hospital har sekretariatsfunksjonen til NorCRIN.  Under finner du kontaktinfo til sekretariatet:

Rolle

Navn

Epost

Telefon

NorCRIN prosjektleder Siv Mørkved Siv.morkved@stolav.no +47 971 46 490
NorCRIN nettverkskoordinator Sigrun K. Sæther Sigrun.kristine.sether@stolav.no +47 920 47 825
ECRIN korrespondent Valentina Iversen Valentina.c.iversen@stolav.no +47 926 07 502
NorCRIN økonom Sissel Hovland Nordaune Sissel.hovland.nordaune@stolav.no